Kuigi paljud VG liikmed on individuaalselt aktiivsed väga erinevatel rollimängudel ning VG korraldab klubi liikmetele tihedalt erinevaid üritusi ja kokkusaamisi, on siiski mõned avalikud üritused, mida üldjuhul külastame kollektiivselt ja regulaarselt.

 

VG Külastab kindlasti järgmisi iga-aastaseid üritusi:

 

 

Üritused mida VG kindlasti (loe. "ametlikult") külastab on kõigile VG liikmetele "kohustuslikud" st. kui sa oled VG liige ja plaanid sellele üritusele tulla, siis pead osalema VG koosseisus. Erandid on võimalikud aga need on ebasoovitavad ja tuleb aegsasti kokku leppida.

Selle nõude mõte pole piirata kellegi mänguvõimalusi, sest mänge mida sel viisil külastatakse on vähe ning kõigil teistel üritustel saad mängida keda- ja mida iganes sa soovid. Samas on VG siiski larbiklubi ning need üritused on meie kollektiivse tegevuse ainus tegelik väljund.
Nendel mängudel koos meiega osalemine (eeldusel, et sa tulla saad loomulikult) on minimaalne nõutud sinupoolne panus klubilisse tegevusse. Kui sa ei suuda endas leida motivatsiooni, ka nendel üksikutel kordadel, koos meiega mängida, siis on kindlasti aeg edasi liikuda ning jätkata iseseisvalt või mõne teise grupi koosseisus.

 

VG on osalenud, või osaleb tihti järgmistel iga-aastastel üritustel:

 

Üritused millel me osaleme ebaregulaarselt, pole üldjuhul VG liikmetele kohustuslikud. Ning kui VG üldse ametlikult (oma sümboolikaga) kohal ei ole, siis on igaühel loomulikult vaba voli osaleda mil viisi ta soovib. Isesisval ja VG välisel osalusel saad sa kasutada VG ühisvarustust ainult VG Nõukogu loal.

Kui VG siiski osaleb (klubina) on väga soovitatav, VG liikmena, osaleda koos meiega. See aitab tugevdada organisatsiooni sisemist sidet ja vältida asjatuid pingeid. Samas kuna see pole ebaregulaarsetel üritustel kohustuslik, on kogemuse põhjal ja justnimelt pingete vältimiseks on paika pandud järgmine reegel:
Kui VG osaleb mängul ning sina otsustad siiski olla vastaspooltel, ei võitle te otseselt üksteisega või üksteise vastu. Lahinguväljal üritavad mõlemad pooled valida mitte-VG'st vastaseid ning planeerimises ei kasutata ära mänguväliseid teadmisi teise poole mõtte- või tegutsemisviisidest. See kehtib mõlemale poolele nii VG "ametlikule" esindusele, kui sulle.

Täpsustuseks, see reegel ei laiene mängudele kus VG ametlikult ei osale. Klubilist kuuluvust võib, aga ei pea, arvesse võtma väljaspool klubilist tegevust.

 


Lisaks nendele traditsioonilistele variantidele, osaleme loomulikult hea meelega igasugustel muudel projektidel ja mängudel aga seda siis iga kord vastavalt olukorrale ja kokkulepetele.

Liitumine

Treeningud

Tegevus

Juhtimine